Preguntes freqüents2024-02-26T15:46:56+01:00

En què puc bescanviar els meus bons?

Els bons poden ser bescanviats per productes, però no poden gastar-se en serveis. Aquesta confusió es sol donar en establiments com perruqueries i centres d’estètica adherits a la campanya, on només els productes són elegibles per bescanviar bons (en cap cas, els serveis).

Establiments campanya anterior

Si vas participar a la segona edició de la campanya de 2023, basta que accedeixis com a establiment amb el teu usuari i contrasenya, i confirmis que vols participar a aquesta segona edició.

He de presentar una sol·licitud per cada establiment que posseeixo?

Només pot presentar-se una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dos o més establiments d’un mateix titular, havent d’utilitzar tots, el mateix usuari i contrasenya. En cas de presentació d’una nova sol·licitud, només es tendrà present la primera sol·licitud registrada.

Com s’han de justificar les vendes?

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica la següent documentació:

  • El nombre de DNI, NIE o passaport de la persona que ha consumit el bo
  • Factura o tiquet de la compra de, com a mínim, trenta euros, en la qual s’han emprat els bons de descompte, on s’especifiqui el preu abans i després d’aplicar el descompte, així com l’import de la bonificació aplicada.
La justificació i cobrament dels bons podrà fer-se efectiu amb caràcter quinzenal. Una vegada verificat per mostreig el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i pagament al compte bancari de l’entitat beneficiària.
Go to Top