En què puc bescanviar els meus bons?

Els bons poden ser bescanviats per productes, però no poden gastar-se en serveis. Aquesta confusió es sol donar en establiments com perruqueries i centres d’estètica adherits a la campanya, on només els productes són elegibles per bescanviar bons (en cap cas, els serveis).