Com bescanvïi els bons si soc un consumidor?

Els usuaris interessats en els bons hauran d’acudir a l’establiment amb el seu DNI, NIE o passaport. El comerciant verificarà la identitat de l’interessat i realitzarà la gestió de bons corresponent.

Cada persona pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que poden emprar-se a una única compra o establiment, o aplicar a compres i establiments adherits diferents.