Preguntes freqüents2023-03-06T09:55:41+01:00

Establiments campanya anterior

18 agost, 2023|

Si vas participar a la primera edició de la campanya, basta que accedeixis com a establiment amb el teu usuari i contrasenya, i confirmis que vols participar a aquesta segona edició.

Quin és el termini de sol·licitud?

21 febrer, 2023|

El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia l’1 de setembre i durarà fins al 15 del mateix mes, ambdós dies inclosos.

He de presentar una sol·licitud per cada establiment que posseeixo?

21 febrer, 2023|

Només pot presentar-se una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dos o més establiments d’un mateix titular, havent d’utilitzar tots, el mateix usuari i contrasenya. En cas de presentació d’una nova sol·licitud, només es tendrà present la primera sol·licitud registrada.

Com s’han de justificar les vendes?

21 febrer, 2023|

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica la següent documentació:

  • El nombre de DNI, NIE o passaport de la persona que ha consumit el bo
  • Factura o tiquet de la compra de, com a mínim, trenta euros, en la qual s’han emprat els bons de descompte, on s’especifiqui el preu abans i després d’aplicar el descompte, així com l’import de la bonificació aplicada.
La justificació i cobrament dels bons podrà fer-se efectiu amb caràcter quinzenal. Una vegada verificat per mostreig el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i pagament al compte bancari de l’entitat beneficiària.
Go to Top