He de presentar una sol·licitud per cada establiment que posseeixo?

Només pot presentar-se una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dos o més establiments d’un mateix titular, havent d’utilitzar tots, el mateix usuari i contrasenya.

En cas de presentació d’una nova sol·licitud, només es tendrà present la primera sol·licitud registrada.