El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia a partir del dia 22 de febrer (inclòs)  i tindrà una durada de 15 dies naturals.