A partir del 2 d’octubre de 2023, les persones majors de 16 anys podran acudir a l’establiment amb el seu DNI, NIE o passaport i gaudir dels bons.

Els bons s’adquireixen en el propi establiment on es desitja fer la compra.